Eigentijds

De Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in een eeuwenlange traditie.
Bekende persoonlijkheden zoals Mozart, Multatuli, Goethe, Churchill en Truman zijn mede gevormd door hun betrokkenheid bij de Vrijmetselarij. Hedendaagse vrijmetselaren staan met beide benen in de 21ste eeuw en vormen met elkaar een evenwichtig verbond, waarin velen in de samenleving zich zullen herkennen.

De Vrijmetselarij vroeger en nu kent veel bekende personen op cultureel en staatkundig terrein die er deel van hebben uitgemaakt. Op de moderne vrijmetselaar maakt zo’n indrukwekkende opsomming weinig indruk. Het gaat hem tenslotte om het hier en nu. Maar het is zeker niet hovaardig als wordt gesteld dat vrijmetselaren op charitatief en algemeen maatschappelijk terrein zeer actief zijn geweest en nog altijd zijn.

Ook in Nederland zijn die voorbeelden te vinden. Leden van de Orde hebben actief bijgedragen aan de oprichting van bijvoorbeeld musea, instituten voor onderwijs aan blinden en doofstommen, de Vereniging Pro Juventute en de Stichting van de Arbeid. Dat gebeurde in het algemeen buiten het georganiseerd verband van de Orde.

Oorsprong vrijmetselarij

In Engeland ontwikkelden middeleeuwse beroepsorganisaties van steenhouwers zich geleidelijk tot verenigingen waarin niet het bouwambacht maar een persoonlijke bezinning op het leven centraal stond.

Men kwam bijeen in zogenoemde ‘lodges’ en op 24 juni 1717 verenigden vier Londense loges zich tot de eerste overkoepelende Grootloge. Inmiddels heeft de Vrijmetselarij zich wereldwijd verbreid, maar de beweging heeft in ieder land een eigen karakter.

Van die beroepsverenigingen op geestelijke grondslag zijn circa honderd manuscripten over organisatie en gebruiken ervan bewaard gebleven. De oudste daarvan dateert van het eind van de veertiende eeuw.

Internationaal is de Vrijmetselarij verenigd in nationale organisaties die vriendschappelijke betrekkingen met elkaar onderhouden en volledig zelfstandig zijn. Er is geen internationaal bestuursorgaan, waaraan ze verantwoording moeten afleggen.

Organisatie

De Nederlandse Orde van vrijmetselaren telt 145 loges en heeft zo’n 6.000 leden. Daaronder vallen ook de loges in de Antillen, Suriname, Zimbabwe, Bangkok en Zuid-Afrika. In de hele wereld zijn ongeveer 5 miljoen vrijmetselaren.

In ons land kwam in 1734 in Den Haag de eerste Nederlandse vrijmetselaarsloge bijeen. In 1756 sloten elf loges zich aaneen tot wat sedert de Franse tijd officieel ‘Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden’ heet.

Na de meidagen van 1940 werd het Ordegebouw in Den Haag door de Duitsers leeggeroofd en werd de Orde verboden verklaard. De Grootmeester Hermannus van Tongeren kwam in een Duits concentratiekamp om. Na de oorlog zijn gelukkig een groot deel van de kostbare bibliotheek, archief en andere bezittingen teruggevonden.

Klik hier voor de website van de Vrijmetselarij in Nederland.

Vrijmetselarij uitgelegd in vier minuten

Freemasonry for beginners