Wat heeft de vrijmetselarij jou te bieden

De loge Jan Amos Comenius, werkend onder het Grootoosten der Nederlanden, is een broederschap van mannen die werkelijk van waarde willen zijn voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Vrijmetselarij biedt een leerwijze van denken en doen. Vrijmetselaren gaan daarbij uit van het vertrouwen in een alles voortstuwende kracht. Deze kracht noemen zij De Opperbouwmeester van het Heelal.

Vrijmetselaren zien zichzelf als een ruwe steen. Het bewerken van de steen is noodzakelijk om de juiste plaats in de samenleving te vinden. Tegelijkertijd is het een levenslang proces waarbij verbinding met anderen noodzakelijk is.
Symbolen en rituelen helpen de vrijmetselaar bij de leerwijze van denken en doen, evenals verbinding met de broederschap. Het doel is de ruwe steen te bewerken en een plek in de samenleving te geven, en zo te werken aan een betere wereld.

Leerling, gezel en meester

Na als leerling te zijn ingewijd volgt op een bepaald moment de bevordering tot gezel.
Geestelijke arbeid staat in de loge centraal, maar in elke graad heeft ze een andere inhoud en betekenis.
Zo ligt in de leerling fase het accent op zelfonderzoek, het werken aan een levenshouding die ruimte laat aan vrijheid in verscheidenheid. De gezel wordt geconfronteerd met bezinning op zijn verantwoordelijkheden als mens in een veranderende samenleving. Eenmaal meester geworden zal hem de samenhang der drie graden duidelijk zijn, in beseft dat hij aan alle aspecten van het vrijmetselaarschap blijvend aandacht moet geven.

De zwaarte ervan wordt gesymboliseerd in het schootsvel en de handschoenen die hij tijdens maçonnieke plechtigheden draagt in navolging van zijn ambachtelijke voorganger uit de Middeleeuwen.

Lidmaatschap

Iedere man kan in principe lid van onze loge worden.

Het lidmaatschap staat in principe open voor alle mannen van 21 jaar en ouder, die bewuster willen leven en die niet genoegen willen nemen met materialisme zonder meer.

Vrijmetselaren zijn vrije mannen, die in het besef van hun eigen beperkingen, zelfstandig en zonder door dogma’s te worden gehinderd naar waarheid zoeken.

De contributie bedraagt ongeveer € 335,- per jaar. Het kost een paar avonden per maand en een gezonde dosis inzet. Hier tegenover staat een extra impuls aan de kwaliteit van het leven door verdieping van geest en de warmte van oprechte broederschap.

Heb je interesse om lid te worden, neem dan via deze pagina contact op met onze secretaris.