Veelgestelde vragen

Sommige vragen over de Vrijmetselarij komen veel voor; sommige zijn op misverstanden gebaseerd. Hieronder enkele voorbeelden van veel voorkomende vragen.

LEEG
Wie zijn er vrijmetselaar?

Bij aanmelding voor het lidmaatschap spelen maatschappelijke achtergrond, levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen geen rol. Van groot belang is dat men belangstelling heeft voor geestelijke vraagstukken en ontvankelijk is voor symbolen en ritualen. Men moet openstaan voor de mening van anderen en bereid zijn ervan te leren. Wie er links- of rechts-totalitaire opvattingen op nahoudt, zal zich in de Vrijmetselarij niet op zijn plaats voelen.

Kunnen vrouwen lid worden?

Eertijds kenden de ambachtelijke loges alleen mannelijke arbeiders. De symbolische loges hebben die lijn doorgetrokken en vormen traditioneel en principieel een mannengemeenschap waarvan de vrouw geen lid kan zijn. Dat mag niet als discriminerend ten opzichte van de vrouw worden beschouwd. Voor de vrijmetselaar blijft zij haar ereplaats behouden. Zo wordt van een kandidaat-lid verwacht dat zijn partner vooraf met zijn toetreding instemt. Bij diverse gelegenheden wordt zij bij het logeleven betrokken. In hoeverre zij in zijn ontwikkeling als vrijmetselaar kan delen, zal geheel van hem afhangen. Overigens bestaan er ook vrouwelijke loges, een verwante orde van vrouwen, ‘Vita Feminea Textura’ en een gemengde Orde van vrijmetselaren ‘Le Droit Humain’.

Wat is toch dat geheim van de Vrijmetselarij?

Maçonnieke bijeenkomsten kunnen alleen door vrijmetselaren worden bijgewoond. Dat is geen geheimzinnigdoenerij, maar het duidt wel op beslotenheid. Buitenstaanders zou de diepere betekenis van het geheel van rituele en symbolische handelingen tijdens zulke plechtigheden vrijwel zeker ontgaan. Alleen de vrijmetselaar die kennis heeft van dat spel, er steeds weer nieuwe facetten aan ontdekt en nieuwe waarden aan toevoegt, is tot het waarlijk beleven daarvan in staat.

Die specifieke beleving zou men ‘het geheim van de Vrijmetselarij’ kunnen noemen. Maar ook de broederschap, het gezamenlijk ondergaan van ritualen en symbolen en de sfeer van vertrouwelijkheid tussen mannen die elkaar anders nooit zouden hebben ontmoet, zouden onder dat geheim kunnen worden gerangschikt.

Overigens zijn de Orde zelf en de onder haar ressorterende loges verenigingen zoals zovele andere, met statuten die voor iedereen bij de Kamer van Koophandel ter inzage liggen.

Is de Vrijmetselarij nog wel van deze tijd?
Jazeker! De moderne Vrijmetselarij is een geestelijke stroming die ernaar streeft, weg te nemen wat mensen verdeelt en te zoeken naar wat hen tot elkaar brengt. Steeds tracht zij die idealen uit te dragen en aan volgende generaties door te geven. Haar boodschap heeft nog niets aan betekenis verloren. Juist in de jachtige tijd van de 21e eeuw, waarin vele (bestaans)vraagstukken op ons afkomen, vormt de Vrijmetselarij een rustpunt voor verdieping en zingeving.
Is er een eenvoudige korte video met uitleg?

Jazeker! In vier minuten wordt de Vrijmetselarij in onderstaande video uitgelegd. Videos waarin leden van onze loge uitleggen wat vrijmetselarij voor hen betekent vind je op de pagina video.