Privacy Policy
Deze website wordt onderhouden door loge Jan Amos Comenius. Het adres van de website is https://comeniusloge.nl.

Binnen de kaders van de AGV/GDPR privacy wetgeving willen wij u informeren over het volgende:

De anonieme gegevens die verzameld worden, bestaan uit:

– Functionele cookies om de site beter te laten functioneren.
– Surfgedrag via Google analytics.

In beide gevallen geldt dat deze gegevens anoniem zijn en niet naar een persoon herleidt kunnen worden. Gegevens bij Google worden bewaard volgens de door dat platform gestelde minimale normen.

In het geval van “embedded content” , zoals bijvoorbeeld Youtube filmpjes, geldt dat interactie met deze elementen gelijk staat aan het bezoeken van die website zelf.

Contactformulier
Bij het contactformulier vragen wij u om een naam, een email adres en een contactreden. Deze gegevens worden gemaild naar de secretaris van de loge. De gegevens worden niet op de website opgeslagen. Binnen de loge worden uw gegevens volgens intern protocol met de grootste discretie behandeld.