Ochtend voor belangstellenden

Interesse in de vrijmetselarij?

Voorlichtingsbijeenkomst loge Jan Amos Comenius                       13 juni 2021

Corona heeft ertoe geleid dat de loge Jan Amos Comenius het afgelopen jaar niet in staat is geweest en voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor mogelijk belangstellenden.

Een voorgenomen themadag in samenwerking met het Comenius Museum heeft tot op heden niet kunnen plaatsvinden. Onlangs nog hebben wij in overleg met het museum besloten deze happening uit te stellen tot na de grote vakantie.

Echter zijn wij van mening dat het begin juni toch mogelijk moet zijn voor belangstellenden een bijeenkomst te organiseren. En hoewel wij een loge zijn die op donderdag avonden bijeenkomt, hebben wij gemeend voor de bijeenkomst uit te wijken naar een zondagochtend en wel die van 13 juni.

Tijdens die bijeenkomst zullen, na een korte inleiding, een drietal vrijmetselaren trachten u in het kort te vertellen waarom zij ooit hebben besloten lid te worden en dat buitendien na al die jaren nog steeds zijn.

Wij hebben gekozen voor deze benadering omdat het een inzicht kan geven in de werkelijke belevingswereld van een vrijmetselaar. De meer algemene achtergronden van de vrijmetselarij zijn immers te vinden op de site van de orde van Vrijmetselaren.

Uiteraard wordt u na afloop in staat gesteld om vragen van welke aard dan ook te stellen. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld de werkplaats, door sommigen ook wel tempel genoemd, te bezoeken waar de rituele bijeenkomsten plaats vinden. Ook daar kan u alle vragen stellen die bij u op komen.

Tot slot hopen wij dat u in een gezellig samenzijn met elkaar de bijeenkomst passend kunt afsluiten met een drankje naar keuze.

Ontvangst met een kop koffie10:30
Inleiding10:45
Drietal korte verhalen10:50
Gelegenheid tot stellen van vragen11:05
Werkplaats bezoeken11:25
Nazit met een drankje11:45
Sluiting12:15

Uiteraard zal eind mei nog niet een ieder zijn gevaccineerd tegen corona en zullen wij de nodige regels in acht moeten nemen.

Die zijn als volgt:

  1. Indien u een vermoeden heeft dat u mogelijk corona onder de leden hebt, dan wel dat u recent in contact bent geweest met een persoon die corona heeft, wordt u geacht thuis te blijven
  2. Bij binnenkomst in het logegebouw dragen wij allen een mondkapje.
  3. Er is gelegenheid de handen te desinfecteren.
  4. Wij houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
  5. Nadat u plaats hebt genomen kunnen de mondkapjes af. De ruimten zijn groot genoeg om op voldoende afstand van elkaar te kunnen blijven.
  6. Echter zodra er wordt gelopen zal het mondkapje weer voor moeten.

Het adres van het Logegebouw is Brediusweg 23 a te Bussum. De inrit naar het gebouw is op de hoek van de Brediusweg en de Hooftlaan. Voor het gebouw is voldoende parkeergelegenheid. Het gebouw is voorzien van de nodige ventilatie en wij hebben officieel toestemming om met maximaal 30 personen samen te komen.

Indien u belangstelling heeft om aan deze bijeenkomst deel te nemen, kunt u zich bij de secretaris aanmelden en wel uiterlijk voor 11 juni.

Let wel, onze loge is een masculiene, dat wil zeggen dat enkel mannen er lid van kunnen worden. Dat neemt niet weg dat ook vrouwen welkom zijn op deze bijeenkomst.

Hebt u belangstelling, dan kunt u zich aanmelden bij:   secretaris@comeniusloge.nl

 

In deze speciale uitgave van het algemeen maçonniek tijdschrift VM geven 30 vrijmetselaren antwoord op de vraag waarom zij vrijmetselaar geworden zijn. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in Vrijmetselarij.