Eigentijds


masonicDe Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in een eeuwenlange traditie.

Bekende persoonlijkheden zoals Mozart, Multatuli, Goethe en Truman zijn mede gevormd door hun betrokkenheid bij de Vrijmetselarij. Hedendaagse vrijmetselaren zullen met beide benen in de 21ste eeuw staan en vormen met elkaar een evenwichtig verbond, waarin velen in de maatschappij zich zullen herkennen.

De Vrijmetselarij vroeger en nu kent veel bekende figuren op cultureel en staatkundig terrein die er deel van hebben uitgemaakt. Op de moderne vrijmetselaar maakt zo’n indrukwekkende opsomming weinig indruk. Het gaat hem tenslotte om het Hier en Nu. Maar het is zeker niet hovaardig als wordt gesteld dat vrijmetselaren op charitatief en algemeen maatschappelijk terrein zeer actief zijn geweest en nog altijd zijn. Ook in Nederland zijn die voorbeelden te vinden. Leden van de Orde hebben actief bijgedragen aan de oprichting van bijvoorbeeld musea, instituten voor onderwijs aan blinden en doofstommen, de Vereniging Pro Juventute en de Stichting van de Arbeid. Dat gebeurde in het algemeen buiten het georganiseerd verband van de Orde.