Vrijmetselarij

Red on top

Wat heeft de vrijmetselarij jou te bieden?

Vrijmetselarij is een broederschap van mannen die werkelijk van waarde willen zijn voor henzelf, hun omgeving en de maatschappij. Vrijmetselarij biedt een leerwijze van denken en doen. Vrijmetselaars gaan daarbij uit van het vertrouwen in een alles voortstuwende kracht. Deze kracht noemen wij De Opperbouwmeester van het Heelal.

Vrijmetselaars zien zichzelf als een ruwe steen. Het bewerken van de steen is noodzakelijk om de juiste plaats in de samenleving te vinden. Tegelijkertijd is het een levenslang proces waarbij verbinding met anderen broodnodig is.

Symbolen en rituelen helpen de vrijmetselaar bij de leerwijze van denken en doen, evenals verbinding met het broederschap. Het doel is de ruwe steen een plek in de samenleving te geven, en zo doende te werken aan een betere wereld.